Psychiatra na NFZ - Sprawdź wolne terminy

Wybierz województwo, w którym szukasz lekarza na NFZ


 • Dolnośląskie

  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • BLIŻEJ NIESCHARAKTERYZOWANYCH
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • PORADNIA LECZENIA NERWIC
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ STACJONARNY
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHOGERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ TERAPII DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI
  • PORADNIA PSYCHOGERIATRYCZNA
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH SOMATYCZNIE
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • HOSTEL DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
 • Kujawsko-Pomorskie

  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • PORADNIA ANTYNIKOTYNOWA
  • PORADNIA PSYCHOGERIATRYCZNA
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHOGERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • BLIŻEJ NIESCHARAKTERYZOWANYCH
 • Łódzkie

  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • HOSTEL DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • ODDZIAŁ TERAPII DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
 • Lubelskie

  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • PORADNIA LECZENIA NERWIC
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHOGERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA PRZEWLEKLE CHORYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • HOSTEL DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
 • Lubuskie

  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • PORADNIA ANTYNIKOTYNOWA
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
 • Małopolskie

  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • BLIŻEJ NIESCHARAKTERYZOWANYCH
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • PORADNIA LECZENIA NERWIC
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI
  • PORADNIA PSYCHOSOMATYCZNA
 • Mazowieckie

  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHOGERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • HOSTEL DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH SOMATYCZNIE
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA PRZEWLEKLE CHORYCH
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • BLIŻEJ NIESCHARAKTERYZOWANYCH
  • PORADNIA LECZENIA NERWIC
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
  • PORADNIA PSYCHOGERIATRYCZNA
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) DLA OSÓB Z AUTYZMEM
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI
 • Opolskie

  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH SOMATYCZNIE
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHOGERIATRYCZNY
 • Podkarpackie

  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PORADNIA LECZENIA NERWIC
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHOGERIATRYCZNY
 • Podlaskie

  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHOGERIATRYCZNY
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY PSYCHIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH SOMATYCZNIE
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • PORADNIA LECZENIA NERWIC
 • Pomorskie

  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHOGERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA ANTYNIKOTYNOWA
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • PORADNIA LECZENIA NERWIC
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA PRZEWLEKLE CHORYCH
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI
 • Śląskie

  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ STACJONARNY
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • BLIŻEJ NIESCHARAKTERYZOWANYCH
  • OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • HOSTEL DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
  • OŚRODEK REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • OŚRODEK REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • PORADNIA LECZENIA NERWIC
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH SOMATYCZNIE
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA PRZEWLEKLE CHORYCH
  • ODDZIAŁ ODWYKOWY O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • OŚRODEK LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • PORADNIA ANTYNIKOTYNOWA
  • OŚRODEK TERAPII DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA DZIECI
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH NA GRUŹLICĘ
 • Swiętokrzyskie

  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • BLIŻEJ NIESCHARAKTERYZOWANYCH
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA LECZENIA NERWIC
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH SOMATYCZNIE
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • OŚRODEK REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • HOSTEL DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
 • Warmińsko-Mazurskie

  • PORADNIA LECZENIA NERWIC
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • BLIŻEJ NIESCHARAKTERYZOWANYCH
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
 • Wielkopolskie

  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHOGERIATRYCZNY
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY PSYCHIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH SOMATYCZNIE
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA PRZEWLEKLE CHORYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • ODDZIAŁ TERAPII DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
 • Zachodniopomorskie

  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH SOMATYCZNIE
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY PSYCHIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH